سالهای 57-1356 زنجان در تب و تاب انقلاب می سوزد. شهر در بستری از خون و قیام آرمیده است .شعله های خشم و نفرت ازهر سو زبانه می کشد.مردم از خرد وکلان به انتظار دیدار خورشید نشسته ان
احمد مرتضایی یکی از جوانان غیور زنجان در راهپیمایی شب 1357/6/5 مجروح شده پس از انتقال به تهران به شهادت می رسد. پس از این واقعه زنان زنجان روز پنجشنبه 1357/6/9 در یک اقدام منحصر به فرد به صورت مستقل دست به راهپیمایی زدند. روزنامه کیهان گزارش این راهپیمایی را چنین درج نمود:
«دختران چادری زنجانی در حالی که عکس های احمد مرتضایی را در دست داشتند به تظاهرات آرام پرداختند و به طرفداری از آیت الله خمینی و به مخالفت با دولت شعار دادند....آنان در بیشتر خیابانهای شهر به پیاده روی پرداختند و بدون اینکه با دخالت ماموران روبه رو شوند به خانه های خود بازگشتند»
 (روزنامه کیهان 1357/6/11 ص 31-روزنامه اطلاعات در تاریخ یکشنبه 12 شهریور تعداد زنان شرکت کننده در این راهپیمایی را 800 تن اعلام کرد.)کیهان در همین شماره عکسی از این راهپیمایی به چاپ رساند که در آن گروهی زن در حالی که همگی چادر مشکی به سر دارند دیده می شوند.آنان در چندین ردیف پشت سر هم صفی نسبتا طولانی تشکیل داده و قسمت اعظم خیابان را اشغال کرده اند.به دنبال این تظاهرات همه روحانیون شهر برای همدردی با زنان نمازهای جماعت خود را تعطیل و از رفتن به مساجد خودداری کردند. بدیهی است این نرفتن به مساجد و ترک نماز جماعت آن هم در ماه مبارک رمضان تاثیر فوق العاده مخربی بر چهره رژیم گذاشت.به گزارش روزنامه اطلاعات روز شنبه 1357/6/11 نیز مغازه های زنجان همچنان تعطیل بود.در این روز گروهی در حدود چهارهزار نفر در حالی که پلاکاردهایی در دست داشتند در خیابانهای زنجان به تظاهرات وسیعی پرداختند.تظاهرکنندگان که گروه کثیری از آنان را زنان و دختران با چادرهای مشکی تشکیل می دادند ضمن دادن شعار و فرستادن صلوات از خیابانهای اصلی شهر عبور کردند.
روزنامه کیهان نیز در همین روز خبر این تظاهرات را چنین گزارش کرد:
«زنان و دختران زنجان دومین تظاهرات خودرا دیروز برگزار کردند. تعداد دختران و زنان شرکت کننده در راهپیمایی دیروز به دوهزار نفر می رسید و هزاران تن از جوانان شهر نیز در حالی که پلاکاردهایی در دست داشتند دختران و زنان را همراهی می کردند.زنان و دختران تظاهرکننده مسیر کلیه خیابانهای شهر را طی کردند و پس از اجتماع در یکی از مساجد شهر و توقفی کوتاه به خانه های خود بازگشتند.»
ولین راهپیمایی زنان مسلمان که خشماهنگ آن زلزله ای دیگر بر پایه های کاخهای استبداد پهلوی ایجاد کرد در تاریخ افتخارات بر صفحه غیرت و عزت و به نام مادران شرف و حریت زنجان ثبت گردید. این حرکت زنان زنجان الگویی شایسته برای ملت ایران از جمله شیر زنان افتخارآفرین ایران گردید تا یکصدا علیه حکومت جور بخروشند و پایه های آن را فرو ریزند

برچسب‌ها: اولین تظاهرات زنان علیه رژیم